Disclaimer

Onze algemene verklaring over rechten en plichten vanuit accountantskantoor Baan richting alle betrokken partijen.

Zou u hierover meer informatie willen? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Accountantskantoor Baan aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. 

Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd. 

Disclaimer E-mailberichten 

De informatie verzonden met e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien de ontvanger van het e-mailbericht niet de geadresseerde is of niet gerechtigd is tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt de ontvanger van het e-mailbericht verzocht het bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op elk e-mailbericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons kantoor geen accountantscontrole toegepast.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

info@accountantskantoor-baan.nl

(078) – 619 64 44

Akeleilaan 1a, 3333 GA Zwijndrecht

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00