Accountancy

Accountantskantoor Baan heeft de juiste medewerkers in dienst om uw accountancy werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Wat we doen

Onze accountancy diensten

N

samenstellen van jaarrekeningen;

N

opstellen tussentijdse rapportages;

N

begeleiding startende ondernemers;

N

begeleiding investerings- en financieringsvraagstukken;

N

begeleiding en opzet van begrotingen en liquiditeitsprognoses;

N

analyse resultaatontwikkeling en bedrijfseconomische advisering;

N

administratieve dienstverlening;

N

verzorgen loonadministraties;

N

inrichten van administraties;

N

beoordelen administraties op doelmatigheid en functioneren;

N

begeleiding bij fusies en overnames;

N

uitvoering van éénmalige opdrachten zoals second opinion.

Klanten stellen hoge eisen aan financiële verslaggeving. Wij zorgen ervoor dat u kunt beschikken over betrouwbare gegevens.

Wat wij bieden

Inzicht & kansen

Compleet inzicht

Accountantskantoor Baan biedt u een compleet inzicht in uw bedrijfsvoering door onder andere het verzorgen van begrotingen en liquiditeitsoverzichten. Hiermee helpen we u vooruit te kijken. Wij ondersteunen u ook bij gesprekken met intermediairs, zoals banken en notarissen.

Kansen & ontwikkelingen

Er wordt gekeken welke kansen en ontwikkelingen voor u interessant zijn, zodat u hier direct op kunt anticiperen. Het resultaat is inzicht in uw financiële situatie met een volledige aandacht voor uw bedrijfsvoering.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

info@accountantskantoor-baan.nl

(078) – 619 64 44

Akeleilaan 1a, 3333 GA Zwijndrecht

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00