LOONADMINISTRATIE

De salarisadministratie is een steeds terugkerende activiteit, die meestal meer tijd vergt dan voorzien.
Wij kunnen de volgende taken voor u uit handen nemen:

 • Verzorgen salarisstroken;
 • Verzorgen aangiften Loonheffing
 • Aanleveren loonjournaalposten (periodiek/jaarlijks);
 • Uitleveren loongegevens aan pensioenfondsen en verzekeraars;
 • Advies over onbelaste kostenvergoedingen
 • Adviseren in arbeidsrechtelijke vraagstukken (opstellen arbeidsovereenkomsten, ontslagkwesties etc.);
 • Opstellen vaststellingsovereenkomsten;
 • Adviseren omtrent toepassing CAO bepalingen;
 • Sociale verzekeringsvraagstukken en pensioenen;
 • Begeleiden looncontroles;
 • Verwerken en adviseren in het kader van de Werkkostenregeling.

Heeft u interesse? Wij staan u graag te woord.

Het verzorgen van uw loonadministratie is meer dan het berekenen van het bruto/nettoloon. Kennis van onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek is meer dan gewenst.

Ook de toepassing van CAO bepalingen waardoor overuren, onregelmatige diensten etc. juist worden verloond is van groot belang.

Het opstellen van arbeidsovereenkomsten zeker gezien de steeds wijzigende wetgeving vereist een met u meedenkende partner. Ook bij de beëindiging van de dienstbetrekking, door middel van overeenkomst met wederzijds goedvinden of een ontslagprocedure kunnen wij u van dienst zijn.

Zoals u ziet is onze dienstverlening op dit terrein heel breed en nemen u daarin heel wat zorg uit handen.

 

Accountantskantoor Baan te Zwijndrecht, accountancy en administratie