ACCOUNTANCY

Accountantskantoor Baan heeft de juiste medewerkers in dienst om uw accountancy-werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan:

 • samenstellen van jaarrekeningen;
 • tussentijdse rapportages;
 • begeleiding startende ondernemers;
 • begeleiding investerings- en financieringsvraagstukken;
 • begeleiding en opzet van begrotingen en liquiditeitsprognoses;
 • analyse resultaatontwikkeling en bedrijfseconomische advisering;
 • administratieve dienstverlening;
 • verzorgen loonadministraties;
 • inrichten van administraties;
 • beoordelen administraties op doelmatigheid en functioneren;
 • begeleiding bij fusies en overnames;
 • uitvoering van éénmalige opdrachten zoals second opinion;

Klanten stellen hoge eisen aan financiële verslaggeving.

Wij zorgen ervoor dat u kunt beschikken over betrouwbare gegevens.

Accountantskantoor Baan u een compleet inzicht in uw bedrijfsvoering door onder andere het verzorgen van begrotingen en liquiditeitsoverzichten. Hiermee helpen we u vooruit te kijken. Wij ondersteunen u ook bij gesprekken met intermediairs, zoals banken en notarissen.

Er wordt gekeken welke kansen en ontwikkelingen voor u interessant zijn, zodat u hier direct op kunt anticiperen. Het resultaat is inzicht in uw financiële situatie met een volledige aandacht voor uw bedrijfsvoering.