PRIVACY POLICY

Accountantskantoor Baan respecteert uw privacy. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Accountantskantoor Baan is een handelsnaam van A.J. Baan C.V., Akeleilaan 1-a te Zwijndrecht.

Doeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
• afhandeling van de door u aangevraagde dienst, informatie of publicatie
• nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen
• samenstellen gebruikersstatistieken
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Met deze dienstverleners zijn de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden worden gebruikt. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt, wanneer u dat niet wenst, eenvoudig in uw browser de instellingen aanpassen waardoor cookies niet meer opgeslagen worden en de historie gewist wordt.

Links naar websites en cookies van anderen
Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Accountantskantoor Baan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Wijzigingen
Accountantskantoor Baan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accountantskantoor Baan.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@accountantskantoor-baan.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Accountantskantoor Baan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@accountantskantoor-baan.nl

Zwijndrecht, 24 mei 2018

 

Accountantskantoor Baan te Zwijndrecht, accountancy en administratie